Giới thiệu máy tiện: 16 loại máy tiện

/
Mô tả máy tiện: máy tiện được phân thành 16 loại theo phương pháp điều khiển, kết cấu máy, mục đích của máy và vật liệu gia công, cũng được phân loại theo loại cơ bản của bộ phận gia công

Máy tiện kim loại là gì? Sử dụng, Định nghĩa, Hoạt động, Các bộ phận, Sơ đồ

/
Máy tiện là loại máy công cụ được sử dụng rộng rãi nhất trong sản xuất cơ khí. Máy tiện chiếm khoảng 20% - 35% tổng số máy công cụ. Nó chủ yếu xử lý các bề mặt quay khác nhau (hình trụ bên trong và bên ngoài, bề mặt hình nón, bề mặt quay hình, v.v.) và bề mặt cuối của thân quay. Một số máy tiện cũng có thể xử lý các bề mặt có ren.