معرفی دستگاه تراش: 16 نوع دستگاه تراش

/
شرح ماشین تراش: ماشین تراش با توجه به روش کنترل ، ساختار دستگاه ، هدف دستگاه و مواد پردازش شده به 16 نوع طبقه بندی می شود ، همچنین بر اساس نوع اساسی قطعات ماشینکاری طبقه بندی می شود

دستگاه تراش فلزی چیست؟ استفاده ، تعریف ، عملیات ، قطعات ، نمودار

/
ماشین تراش پرکاربردترین نوع ماشین ابزار در ساخت مکانیکی است. ماشین تراش حدود 20٪ - 35٪ از تعداد کل ماشین های ابزار را تشکیل می دهد. عمدتاً سطوح مختلف چرخشی (سیلندرهای داخلی و خارجی، سطوح مخروطی، سطوح چرخشی شکل دار و غیره) و سطوح انتهایی بدنه های دوار را پردازش می کند. برخی از ماشین های تراش می توانند سطوح رزوه دار را نیز پردازش کنند.