شرایط خدمات TSINFA

1. شرایط

با دسترسی به وب سایت درhttps://www.tsinfa.com، شما موافقت می کنید که به این شرایط خدمات ، کلیه قوانین و مقررات قابل اجرا پایبند باشید و موافقت می کنید که مسئولیت رعایت قوانین محلی قابل اجرا بر عهده شما است. اگر با هیچ یک از این شرایط موافق نیستید ، استفاده یا دسترسی به این سایت برای شما ممنوع است. مطالب مندرج در این وب سایت توسط قانون کپی رایت و علائم تجاری محافظت می شود.

2. از مجوز استفاده کنید

 1. اجازه داده می شود یک نسخه از مطالب (اطلاعات یا نرم افزار) را به طور موقت در وب سایت TSINFA بارگیری کنید ، فقط برای مشاهده شخصی گذرا و غیر تجاری. این اعطای مجوز است ، نه انتقال عنوان ، و تحت این مجوز نمی توانید:
  1. اصلاح یا کپی کردن مواد ؛
  2. از مواد برای هر گونه هدف تجاری یا برای نمایش عمومی (تجاری یا غیر تجاری) استفاده کنید.
  3. سعی کنید هر گونه نرم افزاری را که در وب سایت TSINFA موجود است ، کامپایل یا مهندسی معکوس کنید.
  4. حذف هرگونه حق چاپ یا سایر علائم اختصاصی از مواد ؛ یا
  5. مواد را به شخص دیگری منتقل کنید یا مواد را روی هر سرور دیگر "آینه" کنید.
 2. این مجوز در صورت نقض هر یک از این محدودیت ها به طور خودکار خاتمه می یابد و ممکن است در هر زمان توسط TSINFA فسخ شود. پس از پایان مشاهده این مطالب یا با پایان این مجوز ، باید هرگونه محتوای بارگیری شده در اختیار خود را چه به صورت الکترونیکی و چه به صورت چاپ شده از بین ببرید.

3. سلب مسئولیت

 1. مطالب موجود در وب سایت TSINFA به صورت "همانطور که هست" ارائه می شود. TSINFA هیچ گونه ضمانتی را بیان نمی کند ، یا ضمنی ، و بدین وسیله کلیه ضمانت نامه ها از جمله ، بدون محدودیت ، ضمانت های ضمنی یا شرایط تجاری ، مناسب بودن برای یک هدف خاص ، یا عدم نقض مالکیت معنوی یا نقض حقوق دیگر را رد و نفی می کند.
 2. علاوه بر این ، TSINFA ضمانت نمی کند و هیچ گونه اظهار نظری در مورد صحت ، نتایج احتمالی یا قابلیت اطمینان استفاده از مطالب در وب سایت خود یا سایر موارد مربوط به چنین مطالبی یا در هر سایت مرتبط با این سایت ارائه نمی دهد.

4. محدودیت ها

در هیچ موردی TSINFA یا تأمین کنندگان آن مسئول هیچگونه خسارتی (از جمله ، بدون محدودیت ، خسارت از دست دادن داده یا سود یا به دلیل وقفه در کسب و کار) ناشی از استفاده یا ناتوانی در استفاده از مطالب در وب سایت TSINFA نیستند ، حتی اگر TSINFA یا نماینده مجاز TSINFA به طور شفاهی یا کتبی از احتمال چنین خسارتی مطلع شده اند. از آنجا که برخی حوزه های قضایی محدودیت ضمانت نامه های ضمنی یا محدودیت مسئولیت خسارت های احتمالی یا اتفاقی را مجاز نمی دانند ، ممکن است این محدودیت ها در مورد شما اعمال نشود.

5. دقت مصالح

مطالبی که در وب سایت TSINFA ظاهر می شود ممکن است شامل خطاهای فنی ، تایپی یا عکاسی باشد. TSINFA تضمین نمی کند که هر یک از مطالب موجود در وب سایت آن دقیق ، کامل یا جاری باشد. TSINFA ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییراتی در مطالب موجود در وب سایت خود ایجاد کند. با این حال TSINFA هیچ گونه تعهدی برای به روز رسانی مواد ندارد.

6. پیوندها

TSINFA همه سایت های مرتبط با وب سایت خود را بررسی نکرده است و هیچ مسئولیتی در قبال محتویات چنین سایت های پیوندی ندارد. درج هر پیوند به معنی تأیید TSINFA سایت نیست. استفاده از هرگونه وب سایت پیوندی به عهده خود کاربر است.

7. تغییرات

TSINFA ممکن است این شرایط خدمات را برای وب سایت خود در هر زمان بدون اطلاع قبلی تجدید نظر کند. با استفاده از این وب سایت شما موافقت می کنید که متعهد به نسخه فعلی این شرایط خدمات باشید.

8. قانون حاکم

این شرایط و ضوابط مطابق قوانین چین اداره و تفسیر می شود و شما بطور برگشت ناپذیری به صلاحیت انحصاری دادگاه های آن ایالت یا محل مورد نظر تسلیم می شوید.