فرز و خسته کننده

20 سال تمرکز بر روی دستگاه فرز - محل های تولید کننده

در TSINFA ما به طور مداوم در حال توسعه و گسترش خطوط تولید هستیم و امروز کامل ترین سری ماشین های فرز و خسته کننده را داریم. راه حل های ما بهره وری ، بهره وری را بهبود می بخشد و ما در همه مراحل کار می کنیم.

دستگاه فرز CNC

جهانی ماشین فرز

دستگاه حفاری و فرز

دستگاه فرز برجک

فرز عمودی جهانی

فرز افقی جهانی

فرز جهانی ابزار

ماشین فرز جهانی CNC