ขายเครื่องกัด CNC VMC640

ความแม่นยำสูงสำหรับการขึ้นรูปโลหะ