TSINFA Hizmet Şartları

1. Şartlar

adresindeki web sitesine erişerekhttps://www.tsinfa.com, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde yer alan materyaller, geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır.

2. Lisansı Kullan

 1. TSINFA'nın web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirme izni verilir. Bu, bir mülkiyet devri değil, bir lisans verilmesidir ve bu lisans kapsamında şunları yapamazsınız:
  1. materyalleri değiştirmek veya kopyalamak;
  2. materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir kamuya açık sergileme (ticari veya ticari olmayan) için kullanmak;
  3. TSINFA'nın web sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı kaynak koda dönüştürmeye veya tersine mühendislik yapmaya teşebbüs etmek;
  4. materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırmak; veya
  5. materyalleri başka bir kişiye aktarmayın veya materyalleri başka bir sunucuda “yansıtın”.
 2. Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz halinde otomatik olarak sona erecektir ve TSINFA tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Bu materyalleri görüntülemenizin sona ermesi veya bu lisansın sona ermesi üzerine, elektronik veya basılı formatta sahip olduğunuz indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekir.

3. Sorumluluk Reddi

 1. TSINFA'nın web sitesindeki materyaller 'olduğu gibi' esasına göre sağlanmaktadır. TSINFA, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu belgeyle, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.
 2. Ayrıca, TSINFA, web sitesindeki veya bu tür materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir sitedeki materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar

TSINFA veya tedarikçileri, TSINFA'nın web sitesinde yer alan materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan (veri veya kar kaybından veya iş kesintisinden kaynaklanan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. TSINFA veya bir TSINFA yetkili temsilcisi, bu tür bir hasarın olasılığı hakkında sözlü veya yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantiler üzerindeki sınırlamalara veya dolaylı veya arızi hasarlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

5. Malzemelerin doğruluğu

TSINFA'nın web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotoğrafik hatalar içerebilir. TSINFA, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. TSINFA, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Ancak TSINFA materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

TSINFA, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu tür bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin TSINFA tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımının riski kullanıcının kendisine aittir.

7. Değişiklikler

TSINFA, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet koşullarının o zamanki güncel versiyonuna bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz.

8. Geçerli Kanun

Bu hüküm ve koşullar Çin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır ve geri alınamaz bir şekilde o Eyaletteki veya yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabi olursunuz.