Syarat Perkhidmatan TSINFA

1. Syarat

Dengan melayari laman web dihttps://www.tsinfa.com, anda setuju untuk terikat dengan syarat layanan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan setuju bahawa anda bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merek dagang yang berlaku.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau perisian) buat sementara waktu di laman web TSINFA untuk tontonan sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  1. mengubah suai atau menyalin bahan;
  2. gunakan bahan untuk tujuan komersial, atau untuk paparan umum (komersial atau bukan komersial);
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik sebarang perisian yang terdapat di laman web TSINFA;
  4. hapus nota hak cipta atau hak milik lain dari bahan; atau
  5. pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau "cermin" bahan di pelayan lain.
 2. Lesen ini akan berakhir secara automatik sekiranya anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh TSINFA pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web TSINFA disediakan secara 'apa adanya'. TSINFA tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membantah semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak melanggar harta intelek atau pelanggaran hak lain.
 2. Selanjutnya, TSINFA tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dihubungkan ke laman web ini.

4. Batasan

Dalam keadaan apa pun TSINFA atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di laman web TSINFA, walaupun TSINFA atau wakil sah TSINFA telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang muncul di laman web TSINFA boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. TSINFA tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat, lengkap atau terkini. TSINFA boleh membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Walau bagaimanapun, TSINFA tidak memberikan komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

TSINFA tidak menyemak semua laman web yang dihubungkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan apa pun tidak menunjukkan sokongan oleh TSINFA laman web ini. Penggunaan laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

TSINFA boleh mengubah syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi syarat syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang yang Mengatur

Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang China dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negara atau lokasi tersebut.