Prasa hydrauliczna a prasa pneumatyczna – najlepsze porównanie

Prasa hydrauliczna i prasy pneumatyczne to jedne z najpopularniejszych maszyn do obróbki metalu. Czasami jednak wybór idealnej maszyny prasującej może być najtrudniejszym procesem.

Ten przewodnik pomoże Ci wybrać, czy potrzebujesz prasy hydraulicznej czy pneumatycznej.

Przejdźmy od razu do rzeczy:

Co to jest prasa hydrauliczna?

Jest to odmiana prasy, która opiera się na komponencie zwanym cylindrem hydraulicznym, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie siły ściskającej. Działa przy użyciu stałego ciśnienia panującego wewnątrz zamkniętego układu. Różne typy tej odmiany prasy mają szeroki zakres zastosowań, dzięki czemu można je stosować w różnych dziedzinach.

Co to jest prasa pneumatyczna?

Jest to odmiana prasy mechanicznej, która opiera się na sprężonym powietrzu, które działa poprzez wywieranie siły na przedmiot. Urządzenie wyposażone jest w tłoki, które są popychane przez sprężone powietrze. Występuje w różnych odmianach, które mają zastosowanie w różnych obszarach zastosowań.

Prasa pneumatyczna

Prasa pneumatyczna

Zalety prasy hydraulicznej w porównaniu z prasą pneumatyczną

Korzystając z jednego z wariantów prasy, można doświadczyć wielu korzyści. Korzyści te pozwalają wybrać najodpowiedniejszą prasę do konkretnego zastosowania. Niektóre z zalet tych urządzeń obejmują;

Zalety prasy hydraulicznej na sprzedaż

 • Dzięki dostępności różnych typów tego urządzenia, prasa jest niezwykle wszechstronna i ma szeroki zakres zastosowań. Dlatego powinieneś wybrać taki, który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby.
 • To urządzenie zapewnia lepszą kontrolę nad właściwościami, takimi jak ciśnienie, siła, prędkość i czas. Lepsza kontrola nad tymi właściwościami pozwala na optymalizację działań.
 • Wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak przycisk podwójnej dłoni, zabezpieczenie przed powtarzaniem i brak wiązania, to urządzenie zapewnia większe bezpieczeństwo podczas operacji.
 • Urządzenie zapewnia obniżone koszty konserwacji, ponieważ składa się z prostych części, które są łatwe w utrzymaniu i są mniej podatne na awarie.
 • Dzięki minimalistycznej konstrukcji, która zawiera niewiele ruchomych elementów, podczas pracy wytwarzany jest mniej hałasu.
 • W porównaniu do innych podobnych produktów o tej samej pojemności, urządzenie to zajmuje aż o połowę mniej miejsca niż inne urządzenia. Dzięki temu można go wykorzystać nawet w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni.
 • Urządzenie to charakteryzuje się dłuższą żywotnością narzędzia dzięki zabezpieczeniu przed przeciążeniem i ulepszonemu sterowaniu siłownikiem, które minimalizują naprężenia.
 • Urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej sztywności i wytrzymałości.

Zalety prasy pneumatycznej

 • Podstawowym źródłem energii jest sprężone powietrze atmosferyczne, którego jest dostępne w nadmiarze i które jest przyjazne dla środowiska, gdyż nie powoduje zanieczyszczeń.
 • To urządzenie nadaje się do szerokiego zakresu środowisk pracy. Może pracować w różnych niesprzyjających warunkach, w tym w warunkach wybuchowych, łatwopalnych i zapylonych, ponieważ zapewnia większe bezpieczeństwo podczas operacji.
 • Urządzenie zapewnia szybkie działanie i krótki czas reakcji, co nie tylko optymalizuje operacje, ale także sprawia, że regulacja jest wygodniejsza.
 • Urządzenie to jest bardzo ekonomiczne ze względu na prostą konstrukcję i dłuższą żywotność narzędzia.
 • Dzięki zwiększonej precyzji i spójności urządzenie to zapewnia większą kontrolę nad wymiarami i rozmiarem przedmiotu, nad którym pracujesz.
 • Urządzenie nadaje się do prac wymagających produkcji masowej, gdyż może obsługiwać detale różnego rodzaju.
 • Ta odmiana prasy zwiększa niezawodność i żywotność, co przypisuje się zastosowaniu suchego sprężonego powietrza.

Ograniczenia prasy hydraulicznej a prasy pneumatycznej

Prasa hydrauliczna

Prasa hydrauliczna

Obie odmiany prasy mogą mieć kilka ograniczeń, które możesz napotkać podczas operacji. Ograniczenia te można wykorzystać jako metodę określenia najbardziej odpowiedniego urządzenia. Niektóre z ograniczeń obejmują;

Ograniczenia prasy hydraulicznej

 • Wyposażona w regulację ciśnienia, ta odmiana prasy może działać tylko w określonych poziomach, co może ograniczać zastosowania wymagające wyższego ciśnienia
 • Istnieje zwiększone ryzyko podczas pracy w przypadku wycieków lub innych uszkodzeń, ponieważ płyny stosowane w systemie są łatwopalne.
 • Dzięki regularnym kontrolom i częstym wymianom ta odmiana prasy ma większe wymagania konserwacyjne.
 • Biorąc pod uwagę duże zużycie energii podczas pracy, urządzenie to pozostawia większy ślad węglowy.
 • Istnieje ryzyko wycieku płynu hydraulicznego do środowiska, powodując zanieczyszczenie i inne zagrożenia związane z bezpieczeństwem.
 • W porównaniu do innych alternatywnych urządzeń, ta odmiana prasy charakteryzuje się zmniejszoną szybkością działania.

Ograniczenia prasy pneumatycznej

 • Na tym urządzeniu prawdopodobnie wystąpią wahania prędkości, ponieważ jego stabilność prędkości jest zmniejszona.
 • Urządzenie posiada zmniejszoną siłę wyjściową, którą ogranicza niskie ciśnienie robocze.
 • Ponieważ urządzenie opiera się na sprężonym powietrzu, wymaga oczyszczenia powietrza w celu wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w układzie.
 • W przypadku fatalnego smarowania i lepkości stosowanego powietrza konieczne będzie zakupienie i zamontowanie urządzenia smarującego, co zwiększa koszty operacyjne.
 • Podczas procedury wydmuchu powietrza generowany jest głośny hałas, który ogranicza środowisko, w którym można używać urządzenia.
 • Nadaje się tylko do zastosowań, które nie wymagają dużych obciążeń.

Elementy prasy hydraulicznej a prasa pneumatyczna

Różne typy pras mają różne funkcje, które zwiększają ich przydatność do określonych zastosowań. Do najpopularniejszych komponentów należą;

Różny tonaż prasy hydraulicznej

Różny tonaż prasy hydraulicznej

Elementy prasy hydraulicznej

 • Maszyna: Główna część urządzenia, w której znajdują się elementy mechaniczne używane podczas operacji
 • System zasilania: Ta sekcja zawiera komponenty służące do generowania wymaganych sił ściskających. Komponenty tego systemu obejmują; płyn hydrauliczny, pompa i cylinder.
 • Hydrauliczny układ sterowania: Układ ten odpowiada za regulację ciśnienia w urządzeniu. Przykładami części tego systemu są zawory i węże

Elementy prasy pneumatycznej

 • Sprężarka: Ta sekcja działa poprzez sprężanie powietrza zasysanego z atmosfery
 • Zbiornik: Działa jako magazyn sprężonego powietrza
 • Cylinder pneumatyczny: Działa poprzez wytwarzanie siły mechanicznej wytwarzanej ze sprężonego powietrza.
 • Tłok: służy do wytworzenia ruchu, który wytwarza siłę wymaganą do operacji.
 • Znajdujący się w cylindrze pneumatycznym tłok porusza się pod wpływem zmian ciśnienia i zapewnia siłę niezbędną do pracy maszyny
 • System sterowania: ten sektor obejmuje komponenty używane do kontrolowania i regulowania różnych właściwości. Komponenty obejmują zawory i regulatory

Zasada działania prasy hydraulicznej a prasa pneumatyczna

Prasa hydrauliczna jest wyposażona w dwie odmiany cylindrów; mniejszy cylinder zwany tłokiem, który wytwarza ciśnienie w płynie. Jego większy cylinder nazywany jest siłownikiem, a prasa hydrauliczna wykorzystuje wygenerowaną siłę do przyłożenia wzmocnionej siły. Siła ta jest następnie wykorzystywana do różnych operacji, takich jak kruszenie lub prasowanie.

Warianty pracy prasy pneumatycznej wykorzystują syfony sprężonego powietrza z atmosfery. Ciśnienie sprężonego powietrza przekształca się w ruch mechaniczny stosowany w różnych operacjach. Osiąga się to poprzez popychanie szeregu tłoków znajdujących się w urządzeniu, które następnie wywierają siłę na przedmiot.

Rodzaje pras hydraulicznych a prasa pneumatyczna

Do wyboru są różne odmiany pras, co pozwala na zakup urządzenia spełniającego wszystkie potrzeby aplikacji. Typowe odmiany pras obejmują

Rodzaje pras hydraulicznych

Rodzaje pras pneumatycznych

 • Cylindry powietrzne kurtynowe
 • Podwójne cylindry
 • Cylindry pneumatyczne prostownika
 • Cylindry pneumatyczne dwugłowicowe o podwójnym przeznaczeniu
 • Cylindry pneumatyczne jednogłowicowe
 • Cylindry kombinowane
 • Cylindry udarowe
 • Cylindry obrotowe
 • Pneumatyczna prasa dziurkująca
 • Pneumatyczna prasa termiczna
 • Prasa pneumatyczna
 • Pneumatyczna prasa do trzpienia
 • Pneumatyczna prasa do cytryny

Zastosowania prasy hydraulicznej a prasy pneumatycznej

Ze względu na różne odmiany pras zaprojektowanych do wykonywania określonych funkcji, ważne jest, aby wybrać tę, która spełnia Twoje wymagania. Aplikacje te obejmują;

Zastosowania prasy hydraulicznej na sprzedaż

 • Obróbka metalu
 • Formowanie tworzyw sztucznych
 • Obróbka drewna
 • Miażdżenie obiektów
 • Branża motoryzacyjna
 • Produkcja dóbr konsumpcyjnych
 • Przemysł lotniczy
 • Przemysł budowlany

Zastosowania prasy pneumatycznej

 • Formowanie i kształtowanie
 • Montaż z tworzywa sztucznego
 • Operacje montażowe
 • Proces produkcji
 • Ciężkie zastosowania przemysłowe

Wniosek

Aby uzyskać jak najlepsze wrażenia z korzystania z któregokolwiek z procesów, ważne jest, aby wziąć pod uwagę typ posiadanej aplikacji. Każdy typ prasy ma cechy, które zwiększają jej kompatybilność z konkretnym zastosowaniem. Dodatkowo, w zależności od funkcji, cena prasy hydraulicznej i ceny prasy pneumatycznej jest różna.

Producent pras hydraulicznych TNSIFA oferuje szeroką gamę pras do obróbki metalu.

Więcej zasobów:

Sprzedaż pras hydraulicznych – Źródło: TNSIFA

Koszt prasy hydraulicznej – Źródło: TSINFA

Jak działa prasa hydrauliczna – Źródło: TSINFA

Prasa hydrauliczna vs prasa mechaniczna – Źródło: TSINFA