Döner İndeksleme Tablaları Nasıl Çalışır?

Hassas işleme veya imalata girişiyorsanız, döner indeksleme tablası sizin için mükemmel bir çözüm sunar.

Peki döner indeksleme tablası nasıl çalışır? Başarılı işleme sürecinin ardındaki temel prensipler nelerdir?

Bu kılavuz, bu makinelerle ilgili tüm temel hususları araştırıyor; hadi hemen konuya dalalım:

Döner İndeksleme Tablası Nedir?

Döner indeksleme tablası, döner takım sistemine sahip bir elektromekaniktir. Makine, takım sistemini veya iş parçasını eşsiz bir hassasiyetle döndürür.

İndeksleme tablası, işlemler sırasında iş parçalarını güvenli bir şekilde tutan kümeler veya fikstürler içeren eşit aralıklarla yerleştirilmiş istasyonlara sahiptir.

Döner İndeksleme Makinası

Döner İndeksleme Makinası

Döner İndeksleme Masasının Çalışma Prensibi

Döner indeksleme tablasının nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla açıklayan adım adım bir süreç aşağıda verilmiştir:

İndeksleme Tablosu

İndeksleme Tablosu

Adım 1: İlk Konumlandırma

Çalışma, döner indeksleme tablası kovasının nötr konumunda olmasıyla başlar. İndeksleme modunun seçimi uzman bir operatör tarafından manuel olarak gerçekleştirilebilir. Manuel döner indeksleme tablasının bulunduğu yer burasıdır.

Alternatif olarak programlanabilir indeksleme tablosunun tipine bağlı olarak bir geri besleme kontrolörü tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebilir. En yaygın seçenekler arasında servo tahrikli döner indeksleme tablası bulunmaktadır.

Adım 2: Yükleme

Öğeler veya takım döner indeksleme tablasına yüklenir. Bu, bir operatörün manuel olarak yapmasıyla veya otomasyonun sistemle entegre edilerek besleme mekanizmasının kullanılmasıyla gerçekleştirilebilir.

Adım 3: Rotasyon Başlatma

İş parçaları (parçalar veya takımlar) indeksleme tablasına yükleniyor ve şimdi dönüş başlatılıyor. Motorlu indeksleme tablalarında dönüş, motor ve tahrik sisteminin düzenlenmesiyle sağlanır. Tabla, spesifik uygulamanın standartlarına uygun olarak sabit bir hızda veya periyodik olarak dönebilir.

Pratik bir örnek, yüksek doğruluk ve tutarlılığı garanti eden freze makinesi için döner indeksleme tablasıdır.

Adım 4: Dizin Oluşturma

Dönen indeksleme tablasının durması, önceden tanımlanan belirli açılarda rastgele meydana gelir. Bu istatistik ve yeniden konumlandırma, tablolara yerleşik indeksleme sisteminin ana rolüdür. Mekanik indeksleme mekanizması tablanın istenilen her pozisyonda tam olarak durmasını garanti eder. Bu, iş parçaları veya kesici takımlar üzerinde yüksek doğruluk gerektiren temel işlemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Adım 5: İşlemler

Endüktif otomasyon, indekslenmiş konumdaki çeşitli işlemleri soyutlar. Aletler ve parçalar üzerinde işlem yapılabilir. Bunlar, işleme, montaj, muayene, kaynaklama ve bir uygulamaya ilişkin diğer işler gibi çeşitli işlemleri içerebilir.

İndeksleme tablosu mekanizmasının işlem türü, belirli bir robotik işlemin olup olmamasına bağlı olacaktır. Genellikle bu, spesifik frezeleme üretim prosesine uygundur. Elbette doğruluk, döner indeks tablası tork hesaplaması gibi belirli değişkenlere bağlı olacaktır.

Adım 6: Tekrarlayın

Bir indekslenmiş konumdaki iş sürecini takiben, tablo indekslemesi bir sonraki pozisyona dönmeye devam eder. Bu prosedür, iş parçaları/aletler üzerinde istenen tüm işlemlerin yapıldığı süreye kadar sürekli olarak devam eder.

Adım 7: Boşaltma

Böylece son işleme işleminden sonra iş parçaları veya takımlar döner indeksleme tablasından kaldırılır. Aynı şekilde şarj işleminde de kombi mekanizmasına entegre edilecek bir kişi veya robotun katılımıyla boşaltma işlemi yapılabilmektedir.

Adım 8: Sıfırla

Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra döner indeksleme tablası orijinal konumuna geri getirilecektir. Böylece bir sonraki döngüye hazırlanılabilsin. Bu yeniden başlatma farklı şekillerde yapılabilir: manuel veya otomatik olarak, uygulamanın nasıl kullanıldığı önemlidir.

Adım 9: Bakım ve İzleme

Döner indeksleme tablasının sürekli ve döngüsel hareketleri sırasında dikkatli olunması önemlidir. Bu, her türlü faaliyetin en iyi performansla sürdürülmesini ve ömrünün uzatılmasını içerir. İzleme düzenli olarak yapılmalıdır. İzleme, tüm donanım bileşenlerinin yağlanıp yağlanmadığını ve bileşen arızalarının giderilip giderilmediğini kontrol etmek amacıyla yapılır.

Farklı Döner İndeksleme Tablası Teknolojileri Nasıl Çalışır?

Döner İndeksleme Tablosu Yapısı

Döner İndeksleme Tablosu Yapısı

Pnömatik Döner İndeksleme Tablosu

Pnömatik bir döner tabla, bir masa kilidi için bir araç olarak ve kendisine dikte edilen ilgili konumların iletilmesi için basınçlı havayı kullanarak çalışır.

Pnömatik endekslemeli döner tabla, çalıştırma kuvvetlerini sağlamak için pnömatik aktüatörler veya silindirlerle birlikte gelir. Ucuna takılan bu pistonlar, hava kompresörüne bağlı pnömatik hatlar tarafından sağlanan basınçlı havayla çalıştırılır.

Tablo, çoğu durumda bir referans noktası veya işaretçiyle hizalanan varsayılan yerleşimlerinden başlayacaktır. Aktüatörlere hava akışı uygulanır ve aktüatörler, bir dönme hareketi oluşturmak üzere tablayı pompalamak için kullanılır. Tablanın dönüşü, kasılması veya gerilmesi için aktüatörlere hava basıncı ile yönlendirilir. Hava basıncı, hava basıncı regülatörü (atalet ölçüm ünitesi) tarafından düzenlenir. Hava basıncı, aktüatör ile hava basıncı regülatörü (IMU) arasındadır.

Bu konumlarda, bir servo motor hücre kızağını otomatik olarak indekslenecek olan odak düzlemine getirir ve besler. İndeksleme mekanizması masayı istenilen büyüklükte durdurmakla kalmayıp aynı zamanda belirlenen yerlerde durmasını da sağlar.

Servo Döner İndeksleme Tablosu

Servo döner indeksleme tablası, gerçek zamanlı ve doğru dönüş kontrolünün yanı sıra çok taraflı indeksleme konumlarını korumak için bir servo motor ve bir kontrol sistemi kullanır.

Servo döner tabla, bir veya daha fazla servo motora sahip yardımcı bir ünitedir. Bu motorlar, tablayı döndürmek ve önceden belirlenen konuma yerleştirmesini sağlamak için gereken asıl güç ünitesidir.

Sürüklenme tablosu, hücrelerin veya referansların hizalanmasıyla tanımlanan başlangıç noktasına ulaşır. Bu kurulum manuel olarak değiştirilebilir veya Servo Motor elektronik mekanizması kullanılarak otomatik olarak kontrol edilebilir.

Motorlar karmaşık bir kontrol cihazı tarafından kontrol edilir. Örneğin, Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) veya Bilgisayar Sayısal Kontrol (CNC) sisteminden oluşabilir. Bu kontrol sistemi ile giriş sinyalleri devreye girerek aktüerlerin robot kolunu istenilen yönlere hareket ettirmesini sağlar.

Kontrol sistemi ilgili sinyaller aracılığıyla servo motorlara komut gönderir ve tablanın dönme hareketini başlatır. Servo motorlar tablayı döndürürken hareketin yüksek hassasiyeti ve doğruluğu garanti edilir.

Sabit indeksleme pozisyonlarına ulaşmak için tabla döndürülür; bu pozisyonlar önceden hesaplanmıştır. Sensörler söz konusu tablanın konumunu takip eder ve doğru indekslemeyi garanti etmek için geri bildirime göre servo motorların frekansını ayarlar.

Motorlu Döner İndeksleme Tablosu

Motorlu döner indeksleme tablasında indeksleme tablası, dönme konumlandırmasını/hareketini sağlayan motorun elektriksel tahrik kuvveti sayesinde hareket eder.

Veri döner indeksleme tablası, en yaygın türleri step veya servo motor olan elektrik motoruyla donatılmıştır. Bu, masanın döndürülmesine ve tam olarak istenilen konuma yerleştirilmesine yardımcı olan iştir.

Prosesin kontrolü, programlanabilir mantıksal kontrolör (PLC) olabilecek bazı kontrol sistemlerinde gerçekleşir veya bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC). Bu sistemin bir geri besleme kabı, tablanın hedeflenen konumunu gösteren çeşitli sinyal girişlerine sahiptir.

İndeksleme ilerlerken kontrol sistemi, dönmeye başlaması için elektrik motoruna sinyaller iletir. Makinenin hareketi motor tarafından düzenlenerek gerekli indeksleme sağlanır.

Döner tabla da önceden belirlenmiş montaj noktalarına ulaşır. Hesaplamalı yöntem, gereksinimlerin karşılanması durumunda sistem tarafından belirlenen kontrol türüdür. Ayarlanan otorite, her zaman tablanın konumunu gözlemleyen ve motor çıkışında kategorik değişiklikler yapan kontrol sisteminden sorumludur.

Vida veya döner tablalı indeksleme tablalarından bazıları, kodlayıcılar veya sensörler gibi konum geri besleme cihazlarıyla donatılabilir. Bu bileşenler kontrol sistemindeki kapanış geri bildirimlerini içerir. Bu bileşenler aynı zamanda sistem tarafından kontrol edilecek tablanın gerçek konumlandırmasını da sağlar. Sistem, konumu gereken değerde tutmak için motora doğru yönleri verecektir.

Çözüm

Döner indeksleme tablaları, uygun fiyatlarla yüksek verimlilik, doğruluk ve verim gibi amaçlar için çeşitli üretim süreçlerinde kritik öneme sahiptir. Bu, otomasyon ve tekrarlanabilir işlemlerle sağlanır. Bir üretici olarak, bu cihazları üretim süreçlerinize dahil etmeden önce daha iyi ve bilinçli kararlar alabilmek için bu cihazların sınırlamalarını ve yeteneklerini anlamanız gerekir.

Daha fazla kaynak:

Döner Tablalı CNC Freze – Kaynak: TSINFA

Frezeleme için Döner Tabla – Kaynak: TSINFA