Mulliri & mërzitja

20 vjet fokus në makinerinë bluarëse - Shitjet e prodhuesve

Në TSINFA ne jemi duke zhvilluar dhe zgjeruar vazhdimisht linjat e produkteve, dhe sot kemi serinë më të plotë të makinave bluarëse dhe të mërzitshme. Zgjidhjet tona përmirësojnë efikasitetin, produktivitetin dhe ne punojmë në të gjitha aspektet brenda procesit.

Makinë CNC mulliri

Makinë universale mulliri

Makinë shpuese dhe mulliri

Makinë për frezim frëngji

Mulliri vertikal universal

Mulliri horizontale universale

Mulliri Universal i Mjeteve

Makinë universale për mulliri CNC