QENDRA E KTHIMIT E AKSIT MULTI TRE PRECICIONIT T HIGH LART