MAKIINADDA QAARKOODKA QAADASHADA EE BULSHADA EE BILAASHTA BIRTA