TSINFA සේවා කොන්දේසි

1. කොන්දේසි

හි වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන්https://www.tsinfa.com, මෙම සේවා කොන්දේසි, අදාළ සියළුම නීති හා රෙගුලාසි වලට බැඳී සිටීමට ඔබ එකඟ වන අතර, අදාළ ඕනෑම ප්‍රාදේශීය නීතියකට අනුකූල වීම සඳහා ඔබ වගකිව යුතු බව එකඟ වේ. මෙම කිසිදු කොන්දේසියක් සමඟ ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම හෝ ප්‍රවේශ වීම තහනම්ය. මෙම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය අදාළ ප්‍රකාශන හිමිකම සහ වෙළඳ ලකුණු නීතිය මඟින් ආරක්‍ෂා කෙරේ.

2. බලපත්‍රය භාවිතා කරන්න

 1. පුද්ගලික, වාණිජමය නොවන සංක්‍රාන්ති නැරඹීම සඳහා පමණක් ද්‍රව්‍ය වල එක් පිටපතක් (තොරතුරු හෝ මෘදුකාංග) තාවකාලිකව TSINFA වෙබ් අඩවියෙන් බාගැනීමට අවසර දෙනු ලැබේ. මෙය බලපත්‍රයක් ලබා දීම මිස හිමිකම් පැවරීමක් නොවන අතර මෙම බලපත්‍රය යටතේ ඔබට නොකළ හැක්කේ:
  1. ද්රව්ය වෙනස් කිරීම හෝ පිටපත් කිරීම;
  2. ඕනෑම වාණිජමය අරමුණක් සඳහා හෝ ඕනෑම පොදු ප්‍රදර්ශනයක් සඳහා (වාණිජ හෝ වාණිජ නොවන) ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න;
  3. ටීසින්ෆාගේ වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ඕනෑම මෘදුකාංගයක් විඝටනය කිරීමට හෝ ඉංජිනේරුකරණය කිරීමට උත්සාහ කිරීම;
  4. ද්‍රව්‍ය වලින් ඕනෑම ප්‍රකාශන හිමිකමක් හෝ වෙනත් හිමිකාරි සටහන් ඉවත් කරන්න; හෝ
  5. වෙනත් පුද්ගලයෙකුට හෝ වෙනත් සේවාදායකයක ඇති ද්‍රව්‍ය “කැඩපතට” මාරු කරන්න.
 2. ඔබ මෙම සීමාවන් කිසිවක් උල්ලංඝනය කරන්නේ නම් සහ ඕනෑම වේලාවක TSINFA විසින් අවසන් කළ හැකි නම් මෙම බලපත්‍රය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් වේ. මෙම ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ඔබේ නැරඹීම නැවැත්වීමෙන් පසුව හෝ මෙම බලපත්‍රය අවසන් කිරීමෙන් පසු, ඔබ සතුව ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ මුද්‍රිත ආකාරයෙන් බාගත් ද්‍රව්‍ය ඔබ විනාශ කළ යුතුය.

3. වියාචනය

 1. TSINFA හි වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්‍රව්‍ය ලබා දී ඇත්තේ 'පවතින ආකාරයට' ය. TSINFA කිසිදු වගකීමක් ප්‍රකාශිත හෝ ඇඟවුම් නොකරන අතර, සීමා රහිතව, ඇඟවුම් කරන ලද වගකීම් හෝ කොන්දේසි සහිත කොන්දේසි, යම් අරමුණක් සඳහා යෝග්‍යතාවය හෝ බුද්ධිමය දේපල උල්ලංඝනය නොකිරීම හෝ වෙනත් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් ඇතුළු අනෙකුත් සියලුම වගකීම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම මෙයින් සිදු කෙරේ.
 2. තවද, TSINFA එහි වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අදාළ ද්‍රව්‍ය හෝ මෙම වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ ඕනෑම වෙබ් අඩවියක භාවිතා කිරීමේ නිරවද්‍යතාවය, අපේක්‍ෂිත ප්‍රතිඵල හෝ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳව කිසිදු නියෝජනයක් හෝ සහතික කිරීමක් නොකරයි.

4. සීමා කිරීම්

කිසිඳු අවස්ථාවක TSINFA වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට හෝ නොහැකිවීමෙන් මතු වන ඕනෑම හානියක් සඳහා (සීමා රහිතව, දත්ත නැතිවීමේ හෝ ලාභ නැතිවීමේ හානි හෝ ව්‍යාපාරික බාධා හේතුවෙන්) TSINFA හෝ එහි සැපයුම්කරුවන් වගකිව යුතු නොවේ. එවැනි හානියක් සිදු විය හැකි බවට TSINFA හෝ TSINFA බලයලත් නියෝජිතයෙකුට වාචිකව හෝ ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත. සමහර අධිකරණ බල ප්‍රදේශ මඟින් ඇඟවුම් කර ඇති වගකීම් සීමා කිරීමට හෝ ප්‍රතිවිපාක හෝ අහම්බෙන් සිදුවන හානි සඳහා වගකීම් සීමා කිරීමට ඉඩ නොදෙන හෙයින්, මෙම සීමාවන් ඔබට අදාළ නොවනු ඇත.

5. ද්‍රව්‍ය වල නිරවද්‍යතාවය

TSINFA හි වෙබ් අඩවියේ දිස්වන ද්‍රව්‍ය වලට තාක්‍ෂණික, යතුරු ලියන හෝ ඡායාරූපමය දෝෂ ඇතුළත් විය හැකිය. TSINFA සිය වෙබ් අඩවියේ ඇති කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් නිවැරදිද, සම්පුර්ණද, වර්තමානද යැයි සහතික නොවේ. TSINFA ඕනෑම වේලාවක දැනුම් දීමකින් තොරව තම වෙබ් අඩවියේ අඩංගු ද්‍රව්‍ය වල වෙනස්කම් සිදු කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ද්‍රව්‍ය යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා TSINFA කිසිදු කැපවීමක් නොකරයි.

6. සම්බන්ධක

TSINFA සිය වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ සියලුම වෙබ් අඩවි සමාලෝචනය කර නොමැති අතර එවැනි සම්බන්ධිත වෙබ් අඩවි වල අන්තර්ගතය සඳහා ඔහු වගකිව යුතු නොවේ. කිසියම් සම්බන්ධකයක් ඇතුළත් කිරීම වෙබ් අඩවියේ TSINFA විසින් අනුමත කිරීමක් අදහස් නොවේ. එවැනි සම්බන්ධිත ඕනෑම වෙබ් අඩවියක් භාවිතා කිරීම පරිශීලකයාගේම අවදානමක පවතී.

7. වෙනස් කිරීම්

TSINFA වෙබ් අඩවිය සඳහා වන මෙම සේවා කොන්දේසි දැනුම් දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක සංශෝධනය කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ මෙම සේවා කොන්දේසි වල එවකට පවතින වර්තමාන අනුවාදයට බැඳී සිටීමට එකඟ වේ.

8. පාලන නීතිය

මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි පාලනය කෙරෙන්නේ සහ අර්ථකථනය කරනු ලබන්නේ චීනයේ නීතියට අනුකූලව වන අතර ඔබ ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස එම ප්‍රාන්තයේ හෝ ස්ථානයේ උසාවියේ සුවිශේෂී අධිකරණ බලයට යටත් වේ.