සම්බන්ධ වන්න


  අප හා සම්බන්ධ වීමට වෙනත් ක්‍රම

  සීමාසහිත ෂැන්ඩොං සින්ෆා සීඑන්සී උපකරණ සමාගම

  අමතන්න

  විකුණුම්. දෙපාර්තමේන්තුව:

  විද්‍යුත් තැපෑල: sales@tsinfa.com

  දුරකථන: + 86-15318444939

  සේවා දෙපාර්තමේන්තුව:
  විද්‍යුත් තැපෑල: service@tsinfa.com

  දුරකථන: + 86-632-5656658

  ආරම්භක වේලාවන්

  7 * 24 පැය

  ලිපිනය

  අංක 6 කාර්මික ප්‍රදේශ උද්‍යානය, ඩැඩි පාර, ටෙන්ෂෝ, ෂැන්ඩොං, චීනය