ලෝහ වැසිකිළියක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද: ගැප් බෙඩ් ලතේ යන්ත්‍ර මෙහෙයුම්

ලෝහ ලේත් යන්ත්‍රය යනු කුමක්ද? භාවිතය, අර්ථ දැක්වීම, මෙහෙයුම්, කොටස්, රූප සටහන

ලතේ මැෂින් යනු යාන්ත්‍රික නිෂ්පාදනයේ බහුලව භාවිතා වන යන්ත්‍ර මෙවලමකි. වැසිකිළි යන්ත්‍රය මුළු යන්ත්‍ර උපකරණවලින් 20% - 35% පමණ වේ. එය ප්‍රධාන වශයෙන් විවිධ භ්‍රමණ පෘෂ් aces යන් (අභ්‍යන්තර හා පිටත සිලින්ඩර, කේතුකාකාර පෘෂ්, යන්, හැඩැති භ්‍රමණ පෘෂ් etc. යනාදිය) සහ භ්‍රමණ වස්තූන්ගේ අවසාන පෘෂ් aces යන් සැකසෙයි. සමහර වැසිකිළි වලට නූල් මතුපිට සැකසිය හැක.

Lathe Machine හැඳින්වීම: Lathe Machine වර්ග 16 ක්

වැසිකිළි යන්ත්‍ර විස්තරය: පාලක ක්‍රමය, යන්ත්‍ර ව්‍යුහය, යන්ත්‍රයේ අරමුණ සහ සැකසූ ද්‍රව්‍ය අනුව මූලික යන්ත්‍රෝපකරණ වර්ග අනුව වර්ගීකරණය කර ඇත.

සීඑන්සී යන්ත්‍රකරණය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

ආරක්ෂක දොරවල් වලින් සාදා ඇත්තේ කුමක්ද?

චීනයේ යන්ත්‍ර උපකරණවල විශ්වාසදායක සහ සුදුසු සැපයුම්කරුවෙකු සොයා ගන්නේ කෙසේද

යන්ත්‍ර මෙවලම යනු ලෝහ සැකසුම් ක්‍රියාවලීන්හි හැරීම, කැපීම, විදීම, ව්‍යාජ කිරීම, ඇඹරීම යනාදිය සඳහා භාවිතා කරන පොදු සැකසුම් උපකරණයකි. කර්මාන්තයේ මව යැයි කියනු ලබන යන්ත්‍ර මෙවලමක් තිබේ. එබැවින් යන්ත්‍රෝපකරණ ලෝකයේ සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
චීනය වසර ගණනාවක් තිස්සේ ලෝකයේ කර්මාන්තශාලාවකි