धातु गठन मशीन

TSINFA मा हामी निरन्तर उत्पादन लाइनहरू विस्तार र विस्तार गर्दैछौं, र आज हामीसँग धातु निर्माण गर्ने मेशिनहरूको सब भन्दा पूर्ण श्रृंखला छ। हाम्रो समाधानहरू दक्षता, उत्पादकता, र हामी प्रक्रिया भित्र सबै पक्षहरूको मा सुधार गर्दछ।

हाइड्रोलिक प्रेस मेशीन

हाइड्रोलिक पाना धातु शीयर

hydraulic metal shear

हाइड्रोलिक पाना बेंडिंग मेशीन