TSINFA үйлчилгээний нөхцөл

1. Нөхцөл

Вэбсайт руу нэвтэрснээрhttps://www.tsinfa.com, та эдгээр үйлчилгээний нөхцөл, холбогдох бүх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байгаа бөгөөд орон нутгийн холбогдох хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та эдгээр нөхцлүүдийн аль нэгийг зөвшөөрөхгүй бол танд энэ сайтыг ашиглахыг хориглоно. Энэхүү вэбсайтад байгаа материалууд зохиогчийн эрх болон барааны тэмдгийн хуулиар хамгаалагдсан болно.

2. Лиценз ашиглах

 1. TSINFA-ийн вэбсайт дээрх материалын нэг хувийг (мэдээлэл эсвэл програм хангамж) зөвхөн хувийн, арилжааны бус түр зуур үзэх зорилгоор түр хугацаагаар татаж авахыг зөвшөөрнө. Энэ бол лиценз олгох явдал бөгөөд эрх шилжүүлэх эрх биш бөгөөд энэ лицензийн дагуу та дараахь зүйлийг хийх боломжгүй.
  1. материалыг өөрчлөх эсвэл хуулбарлах;
  2. материалыг аливаа арилжааны зорилгоор эсвэл олон нийтэд үзүүлэх зорилгоор ашиглах (арилжааны болон арилжааны бус);
  3. TSINFA -ийн вэбсайтад байгаа аливаа програм хангамжийг задлах эсвэл урвуу инженерчлэх оролдлого хийх;
  4. материалаас зохиогчийн эрх болон бусад өмчлөлийн тэмдэглэгээг хасах; эсвэл
  5. материалыг өөр хүнд шилжүүлэх эсвэл бусад сервер дээрх материалыг "толин тусгал хийх".
 2. Хэрэв та эдгээр хязгаарлалтын аль нэгийг зөрчвөл энэ лиценз автоматаар цуцлагдах бөгөөд TSINFA -аас хүссэн үедээ цуцалж болно. Эдгээр материалыг үзэхээ зогсоосны дараа эсвэл энэ лицензийг цуцалсны дараа та өөрийн мэдэлд байгаа цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр устгах ёстой.

3. Татгалзах

 1. TSINFA -ийн вэбсайт дээрх материалыг "байгаагаар нь" үндсэн дээр өгдөг. TSINFA нь илэрхий, далд баталгаа гаргадаггүй бөгөөд үүгээрээ бусад баталгааг үгүйсгэж, үгүйсгэдэг.
 2. Цаашилбал, TSINFA нь өөрийн вэбсайт дээрх материалын ашиглалтын нарийвчлал, магадлал, үр дүн, найдвартай байдлын талаар ямар нэгэн баталгаа өгөхгүй бөгөөд ямар ч мэдээлэл өгөхгүй.

4. Хязгаарлалт

TSINFA эсвэл түүний ханган нийлүүлэгчид TSINFA -ийн вэбсайт дээрх материалыг ашиглах, ашиглах чадваргүй байдлаас үүдэн гарсан аливаа хохирлыг (үүнд хязгаарлалтгүйгээр мэдээлэл, ашиг алдагдал, бизнесийн тасалдал зэргээс шалтгаалан) хариуцлага хүлээхгүй. TSINFA эсвэл TSINFA -ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ийм хохирол учирч болзошгүй талаар амаар болон бичгээр мэдэгдсэн болно. Зарим улс орнууд баталгаат баталгааг хязгаарлах, үр дагавар болон санамсаргүй байдлаар хохирол учруулах хариуцлагыг хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул эдгээр хязгаарлалт танд хамаарахгүй байж магадгүй юм.

5. Материалын нарийвчлал

TSINFA -ийн вэбсайт дээр гарч буй материалууд нь техникийн, бичгийн болон гэрэл зургийн алдаа байж болно. TSINFA нь вэбсайт дээрх аливаа материал үнэн зөв, бүрэн гүйцэд эсвэл одоогийн байгаа эсэхийг баталгаажуулахгүй. TSINFA өөрийн вэбсайтад байгаа материалд ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөлт оруулах боломжтой. Гэсэн хэдий ч TSINFA нь материалыг шинэчлэх үүрэг хүлээгээгүй байна.

6. Холбоосууд

TSINFA нь өөрийн вэбсайтад холбогдсон бүх сайтыг хянаж үзээгүй бөгөөд үүнтэй холбогдсон сайтын агуулгыг хариуцахгүй. Аливаа холбоосыг оруулах нь сайтын TSINFA -аас баталсан гэсэн үг биш юм. Ийм холбогдсон вэбсайтыг ашиглах нь хэрэглэгчийн өөрийнх нь эрсдэл юм.

7. Өөрчлөлт

TSINFA нь вэбсайтынхаа үйлчилгээний эдгээр нөхцлийг мэдэгдэлгүйгээр хүссэн үедээ өөрчлөх боломжтой. Энэ вэбсайтыг ашигласнаар та эдгээр үйлчилгээний нөхцлийн одоогийн хувилбарыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

8. Удирдах хууль

Эдгээр нөхцлийг БНХАУ -ын хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарладаг бөгөөд та тухайн муж эсвэл тухайн газрын шүүхийн онцгой харьяалалд эргэлт буцалтгүй өгдөг.