ФРИА &Е И ДОЗДОВАЕ

20 години фокус на машината за мелење - Излези на производители

Во TSINFA постојано развиваме и прошируваме производни линии, а денес ги имаме најкомплетните серии на фрези и досадни машини. Нашите решенија ја подобруваат ефикасноста, продуктивноста и работиме на сите аспекти во рамките на процесот.

ЦПУ машина за мелење

Универзална машина за мелење

Машина за дупчење и мелење

Машина за мелење бедеми

Универзално вертикално мелење

Универзално хоризонтално мелење

Универзално мелење алатки

Универзална машина за мелење ЦПУ