МЕТАЛДЫ КЕСҮҮ ҮЧҮН УНИВЕРСАЛДЫК ФРЕЗЕРЛӨӨ МАШИНАСЫ