ЖОГОРКУ ДАЛИЛДҮҮЛҮК КӨПЧҮЛҮК АКСИС CNC бурулуш борбору