ՄԵՏԱՆԵՐԻ ԿՏՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ REՇՄԱՐԻՏ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՖՐԵINGԵՐԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱ