ԲԱՐՁՐ REՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱ AՄԱԹԻԹ ԱՔՍԻՍ CNC ՊԱՀԱՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ