TSINFA Általános Szerződési Feltételek

1. Feltételek

A weboldal elérésével a címenhttps://www.tsinfa.com, Ön beleegyezik abba, hogy ezeket a szolgáltatási feltételeket, minden vonatkozó törvényt és előírást magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja, hogy felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor tilos a webhely használata vagy elérése. Az ezen a webhelyen található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjog védi.

2. Használja a Licencet

 1. Engedélyt kap az anyagok (információk vagy szoftverek) egy példányának ideiglenes letöltése a TSINFA webhelyéről, személyes, nem kereskedelmi átmeneti megtekintésre. Ez az engedély megadása, nem a tulajdonjog átruházása, és ezen engedély alapján Ön nem jogosult:
  1. az anyagok módosítása vagy másolása;
  2. az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre használja;
  3. megkísérelheti a TSINFA webhelyén található szoftverek dekompilálását vagy visszafordítását;
  4. távolítson el minden szerzői vagy egyéb tulajdonjogi jelölést az anyagokból; vagy
  5. továbbítsa az anyagokat egy másik személynek, vagy „tükrözze” az anyagokat bármely más szerveren.
 2. Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha megszegi ezeket a korlátozásokat, és a TSINFA bármikor felmondhatja. Ezen anyagok megtekintésének befejezésekor vagy a licenc megszűnésekor meg kell semmisítenie a birtokában lévő letöltött anyagokat, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

3. Jogi nyilatkozat

 1. A TSINFA weboldalán található anyagok „ahogy vannak” alapon kerülnek rendelkezésre. A TSINFA nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, és ezennel elutasít és cáfol minden egyéb jótállást, beleértve, de korlátozás nélkül, a hallgatólagos garanciákat vagy a kereskedelmi feltételeket, az adott célra való alkalmasságot, vagy a szellemi tulajdon megsértésének vagy a jogok egyéb megsértésének korlátozását.
 2. Ezenkívül a TSINFA nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget az anyagok felhasználásának pontosságával, valószínű eredményeivel vagy megbízhatóságával kapcsolatban a weboldalán, vagy más módon az ilyen anyagokkal vagy az ezen a webhelyen linkelt webhelyeken.

4. Korlátozások

A TSINFA vagy beszállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget a TSINFA weboldalán található anyagok használatából vagy képtelenségéből eredő károkért (beleértve, de nem kizárólagosan, az adatvesztésből vagy a haszonból vagy az üzleti megszakításból eredő károkért), még akkor sem, ha A TSINFA -t vagy a TSINFA meghatalmazott képviselőjét szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák korlátozását vagy a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, előfordulhat, hogy ezek a korlátozások nem vonatkoznak Önre.

5. Az anyagok pontossága

A TSINFA webhelyén megjelenő anyagok technikai, nyomdai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. A TSINFA nem garantálja, hogy a webhelyén található anyagok bármelyike pontos, teljes vagy aktuális. A TSINFA értesítés nélkül bármikor módosíthatja a weboldalán található anyagokat. A TSINFA azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

A TSINFA nem tekintette át a webhelyére linkelt összes webhelyet, és nem felelős semmilyen ilyen linkelt webhely tartalmáért. Bármely link felvétele nem jelenti azt, hogy a TSINFA jóváhagyja a webhelyet. Az ilyen linkelt webhelyek használata a felhasználó saját felelősségére történik.

7. Módosítások

A TSINFA előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja a weboldalára vonatkozó szolgáltatási feltételeket. A weboldal használatával elfogadja, hogy kötelező érvényűnek tartja a jelen Általános Szerződési Feltételek aktuális verzióját.

8. Irányadó jog

Ezeket a feltételeket Kína törvényei szabályozzák és azok szerint értelmezik, és Ön visszavonhatatlanul aláveti magát az adott állam vagy helyszín bíróságainak kizárólagos joghatóságának.