TSINFA -käyttöehdot

1. Ehdot

Käymällä verkkosivustolla osoitteessahttps://www.tsinfa.com, sitoudut noudattamaan näitä palveluehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja hyväksyt, että olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy mitään näistä ehdoista, sinua ei saa käyttää tai käyttää tätä sivustoa. Tämän verkkosivuston materiaalit on suojattu sovellettavalla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilailla.

2. Käytä lisenssiä

 1. Lupa voidaan ladata tilapäisesti yksi kappale materiaaleista (tiedot tai ohjelmistot) TSINFA: n verkkosivustolta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen väliaikaiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirto, ja tämän lisenssin nojalla et saa:
  1. muokata tai kopioida materiaaleja;
  2. käyttää materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai julkiseen esitykseen (kaupallinen tai ei-kaupallinen);
  3. yrittää kääntää tai muuttaa käänteisesti kaikkia TSINFA: n verkkosivustolla olevia ohjelmistoja;
  4. poistaa materiaalista kaikki tekijänoikeus- tai muut omistusoikeudelliset merkinnät; tai
  5. siirtää materiaalit toiselle henkilölle tai "peilata" materiaalit millä tahansa muulla palvelimella.
 2. Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, jos rikot jotakin näistä rajoituksista, ja TSINFA voi irtisanoa sen milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai tämän lisenssin, sinun on tuhottava kaikki hallussasi olevat ladatut materiaalit, joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

 1. TSINFAn verkkosivuston materiaalit toimitetaan sellaisenaan. TSINFA ei anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita, ja se kiistää ja kumoaa kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta epäsuorat takuut tai ehdot myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta tai muista oikeuksien loukkauksista.
 2. Lisäksi TSINFA ei takaa tai esitä mitään takeita verkkosivustollaan tai muuten tällaisiin materiaaleihin tai sivustoihin linkitettyjen materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta.

4. Rajoitukset

TSINFA tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingot tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka johtuvat TSINFA: n verkkosivuston materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää, vaikka TSINFA: lle tai TSINFA: n valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden rajoittamista tai vastuun rajoittamista välillisistä tai satunnaisista vahingoista, nämä rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

5. Materiaalien tarkkuus

TSINFA: n verkkosivustolla näkyvät materiaalit voivat sisältää teknisiä, typografisia tai valokuvavirheitä. TSINFA ei takaa, että mikään sen verkkosivuston materiaaleista on tarkkaa, täydellistä tai ajankohtaista. TSINFA voi tehdä muutoksia verkkosivustollaan olevaan materiaaliin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. TSINFA ei kuitenkaan sitoudu materiaalien päivittämiseen.

6. Linkit

TSINFA ei ole tarkistanut kaikkia sen verkkosivustoon linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa minkään tällaisen linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että TSINFA hyväksyy sivuston. Tällaisen linkitetyn verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Muutokset

TSINFA voi muuttaa näitä palveluehtoja verkkosivustolleen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen nykyistä versiota.

8. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Kiinan lakeja ja ne tulkitaan niiden mukaisesti, ja sinä peruutat peruuttamattomasti kyseisen valtion tai alueen tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan.